KWALIFIKACJE I ZATRUDNIENIE

W ramach projektu wsparciem w postaci podniesienia kwalifikacji oraz dopłat do wynagrodzenia będą objęte osoby zakwalifikowane do projektu zamieszkujące na terenie województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zasady udzielenia wsparcia:

  • szkolenia/kursy zawodowe zgodne z potrzebami i predyspozycjami zawodowymi dla 12 osób (80 godz./osoba)
  • indywidualny coaching dla 12 osób (4,5 godz./osoba)
  • indywidualne pośrednictwo pracy dla 12 osób (8 godz./osoba)
  • dopłaty do zatrudnienia u nowego pracodawcy dla 8 osób (12 miesięcy/osoba)