DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

W ramach projektu wsparciem w postaci przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej będą objęte osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zakwalifikowane do projektu, zamieszkujące na terenie województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zasady udzielenia wsparcia:

  • szkolenia dla 12 osób (32 godz./osoba)
  • doradztwo przy przygotowaniu biznesplanów dla 12 osób (8 godz./osoba)
  • jednorazowa bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 10 osób (24 000,- PLN/osoba)
  • doradcze wsparcie pomostowe dla 10 osób (12 godz./osoba)
  • finansowe wsparcie pomostowe dla 10 osób (1 500,- PLN/m-c x 12 miesięcy)