ZESPÓŁ PROJEKTU

...

@
tel. +48 ...

Odpowiada za realizację projektu z ramienia Fundacji 4FUTURE. Chętnie odpowie na pytania dotyczące procesu rekrutacji (w tym kryteriów i etapów rekrutacji), zakresu tematycznego szkoleń i doradztwa oferowanego w ramach projektu. Przeprowadzi przez proces podpisywania umów w projekcie, udzieli informacji nt. kryteriów wyboru wniosków do przyznania dotacji na otworzenie własnej firmy oraz przekazywania wsparcia finansowego dla Uczestników/czek projektu.

...

@
tel. 42 207 22 00

Odpowiada za prawidłowy przebieg realizacji projektu z ramienia HRP Group sp. z o.o. – Partnera projektu. Na bieżąco monitoruje działania związane z  harmonogramowaniem, budżetowaniem i przebiegiem merytorycznym prac oraz uzyskaniem efektu końcowego. Dba o dobrą komunikację i relacje, a także  efektywną współpracę, zarówno w ramach zespołu jak i z uczestnikami projektu.